Regulamin strony

Regulamin

 

  1. Korzystanie z serwisu RuKorekta.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Serwis RuKorekta.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania prac naruszających Prawo Autorskie oraz Art. 272 KK.
  3. Serwis RuKorekta.pl gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza naszą firmą.
  4. Wniesiona przez klienta, opłata pokrywa koszty wykonania zlecenia oraz gwarantuje ewentualne poprawki techniczne tekstu w czasie trwania prac, zgodne z sugestiami klienta.
  5. Serwis RuKorekta.pl ponosi konsekwencje za niewykonanie zlecenia w ustalonym na wstępie terminie, jeśli nie wystąpiły opóźnienia związane z zamawiającym. W wypadku nie wywiązania się w ustalonym terminie, firma ponosi konsekwencje finansowe w postaci obniżenia ustalonej na początku współpracy kwoty, za każdy dzień zwłoki.
  6. Serwis RuKorekta.pl zastrzega sobie także prawo do zmian w regulaminie, oraz zmian treści strony.
  7. Serwis RuKorekta.pl zastrzega sobie, że sporządzone przez nas opracowania, prace licencjackie, zaliczeniowe itd. są jedynie wzorami, stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie, jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 272 KK.
  8. Standardowa strona przeliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami (z. z. s.).
  • Edytowany, lub na nowo pisany przez nas tekst, zawsze zapisujemy i wysyłamy w formacie *.odt (OpenOffice, LibreOffice). LibreOffice, OpenOffice są darmowymi "Open-Source" oprogramowaniem, dostępnymi dla wszystkich najbardziej popularnych systemów operacyjnych (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X).
  • Dla pełnego dostępu do wszystkich informacji, zawartych w opracowanym tekście oraz uzyskania pełnej zgodności odczytu przesłanych przez nas dokumentów, prosimy o skorzystanie z w/w oprogramowania.

 

 

Pisanie prac, korekta, język rosyjski i polski Top
e-mail

+ 48 576780279

telefon

biuro (at} rukorekta.pl

gg

42644028

Copyright © 2009- RuKorekta.pl All rights reserved.
Rukorekta.pl website reputation
Regulamin strony
Pisanie prac, korekta, język rosyjski i polski Top
Regulamin strony